Úvod - O mne

Narodil som sa v Komárne a v oblasti poisťovníctva pracujem už 17.rok.  V r. 2004 som začal pracovať len pre jednu  poisťovňu (Kooperatíva) v Komárne a to popri zamestnaní. Po krátkom čase som  zistil, že táto práca ma baví, napĺňa a že ak chcem byť profesionálny, tak sa jej musím venovať na 100%. Rozhodol som sa dať výpoveď u  môjho vtedajšieho zamestnávateľa a dnes vidím, že to bolo správne rozhodnutie.

Práca v poisťovníctve ma posunula vpred, ale zistil som, že pracovať pre jednu poisťovňu je nepostačujúce z pohľadu klienta. Klientovi chcem ponúknuť naozaj široký sortiment poistných možností, chcem aby jeho poistenie bolo pre neho adekvátne a vyhovujúce vo všetkých smeroch. Ďalším mojim správnym  rozhodnutím bolo mať viac poisťovní v mojom portfóliu a tým vedieť poradiť klientovi, ktorý produkt z 14 ich poisťovní je pre neho najvýhodnejší. Mojou snahou je naďalej sa zdokonaľovať, napredovať, pracovať efektívnejšie a kvalitnejšie. Preto sa pravidelne zúčastňujem školení poisťovní, študujem poistné produkty a  venujem sa samoštúdiu.

Mojou prácou, ktorá ma napĺňa,  je poradiť klientovi a zorientovať sa v poistných produktoch. Byť s ním v kontakte a keď potrebuje poradiť, zmeniť alebo poistiť nové auto, vie že má kontaktovať mňa. Ak mi dôveruje tak naša spolupráca bude dlhodobá.

Fazekas Richard

 

Pracujem na základe povolenia  Národnej banky Slovenska ktoré som získal po absolvovaní osobitného finančného vzdelávania a vykonaní  odbornej skúšky   pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, pod reg.č.162484.

V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte.