Poistenie majetku:

Môj typ: PREHODNOŤTE SVOJE EXISTUJÚCE POISTENIE !

Máte staršie poistenie domu, bytu alebo domácnosti? Mnohí ľudia nevedia, čo vlastne majú poistené, a sú veľmi nepríjemne prekvapení, keď im poisťovňa nechce preplatiť napr. náhradu za škodu po vytopení susedov či poškodenie vecí v domácnosti.

...............................................................................................................................................................................................................

 

Poistenie nehnuteľností sa vťahuje na budovy a stavby ako rodinné domy, byty v osobnom vlastníctve, rekreačné chaty, chalupy, garáže, vedľajšie stavby, bytové domy, budovy a stavby vo výstavbe apod.

Poistenie domácností sa vzťahuje na všetky predmety, ktoré slúžia k prevádzke domácnosti alebo k uspokojovaniu potrieb členov domácnosti. Je to súbor hnuteľných vecí tvoriacich zariadenie domácnosti, ktoré sú vo vlastníctve poisteného a členov domácnosti, predovšetkým nábytok, odevy a obuv, domáce spotrebiče, športové potreby (bicykle, lyžiarska výstroj,...), fotoaparáty a kamery, audiovizuálna technika a iná spotrebná elektronika, ale aj zbierky známok, mincí a iné podobné zbierky, predmety umeleckej alebo historickej hodnoty, cenné papiere, peniaze v hotovosti, osobné počítače s príslušenstvom apod.

Poistné riziká, ktoré možno dojednať v rámci poistných produktov:

  • živelná udalosť - požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo pád letiaceho telesa, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál, lavín, pád stromov, stožiarov, tiaž snehu, náraz vozidla, dym, nadzvuková vlna, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, voda unikajúca z vodovodných zariadení...
  • vnútorný vandalizmus, vonkajší vandalizmus
  • krádež vlámaním
  • skrat na elektromotore
  • rozbitie skla
  • poškodenie zámkov
  • skrat, prepätie
  • zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
  • zodpovednosti za škodu členov domácností