Povinné zmluvné poistenie:

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpovednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.

 

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení. Každé vozidlo s EČV a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla majú povinnosť PZP uzavrieť.

Poistné krytie pri PZP

Z tohoto poistenia sú kryté škody, ktoré spôsobí vodič prevádzkou vozidla. Poistenie kryje nasledovné škody:

 

 1. škody na zdraví a prípadné náklady spojené s usmrtením (náklady na pohreb)
 2. škody súvisiace so zničením, poškodením, alebo odcudzením vecí
 3. náklady spojené s právnym zastúpením
 4. ušlý zisk

Zákon stanovuje základnú výšku krytia. Tieto sumy sa môžu meniť (záleží od poisťovne), alebo sa dá vyššie krytie aj priplatiť. Minimálne krytie:

 1. 5 240 000 € pri škode na zdraví, prípadnom usmrtení. Suma sa vzťahuje na každú jednu poistnú udalosť, bez ohľadu na počet poškodených osôb.
 2. 1 050 000 € v prípade vecných škôd, nákladov na ušlý zisk a nákladov na právne služby.

 

3.Asistenčné služby

Asistenčné služby sú doplnkovou službou niektorých poisťovní. Klientom sú k dispozícií 24 hodín denne.

Doklady k PZP

Pri uzatvorení povinného zmluvného poistenia obdržíte niekoľko dokumentov. Povinne so sebou v aute musíte nosiť tieto:

 1. Biela karta
  Potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Pri cestnej kontrole ju budú od vás pýtať policajti. Pri uzavretí poistenia obdržíte dočasnú bielu kartu. Originál vám pošle domov poisťovňa do dvoch týždňov.
 2. Zelená karta
  Medzinárodné potvrdenie o PZP. Platí vo všetkých krajinách zelenej karty a preukazujete sa ním v zahraničí. Originál vám rovnako ako pri bielej karte príde domov poštou.
 3. Správa o nehode
  Správa o nehode je dokument, ktorý vypisujete v prípade nehody. Vyplnený dokument potom odovzdáte do poisťovne škodcu.

 

 

Poznámka: Cenu poistenia ovplyvňujú  kritériá: vek klienta,typ vozidla,r.výroby,výkon,Kw atď.

                 Cena može byť preto odlišná, nižšia alebo aj vyššia.Preto v prípade záujmu o konkrétnu cenu

                 ma kontaktujte a cenu vypočítam individuálne.