Havarijné poistenie:

Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie motorového vozidla ktorá kryje škody na vašom vozidle spôsobené predovšetkým poškodením vozidla :

- haváriou

- krádežou vozidla, alebo jeho neoprávneným užívaním

- vandalizmom alebo prírodnými živlami

- úrazové poistenie

- poškodenie elektrických káblov, hadíc na motorovom vozidle spôsobených ohryzením alebo  prehryzením hlodavcami

 

Chráni vás a vaše vozidlo nielen na území Slovenska, ale aj v rámci celého územia Európy.

Poznámka: Cenu poistenia ovplyvňujú: cena vozidla, značka vozidla, vek vozidla spoluúčasť, vek držiteľa,  územná platnosť poistenia. Preto v prípade záujmu o konkrétnu ponuku ma  kontaktujte a cenu vypočítam individuálne.